Reklamační řád

V případě, potřebujete odbornou pomoc při nastavení nebo detekci příčiny problému, kontaktujte nás na našich telefonních číslech.

Pokud bylo zboží doručeno přepravní službou či poštou, zašlete výrobek zpět na naši adresu a zásilku označte slovem "REKLAMACE". Výrobek je třeba zabalit do původního obalu, přiložit veškerou dokumentaci, která byla s výrobkem dodávána. Je třeba také přidat dokument, na kterém musí být tyto údaje: Jméno a adresa odběratele, kontakt, označení výrobku, číslo faktury, na které byl výrobek nakoupen a popis závady. Po přijetí zásilky bude výrobek předán reklamačnímu oddělení k vyřízení reklamace. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího převzetí prodejcem.

Pokud bylo zboží odebráno osobně, je třeba dopravit vadný výrobek na adresu dodavatele.